Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Daylight video shows the extent of the earthquake damage in Italy. The mayor of Amatrice, where this was shot, says "the town is no more."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai