Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

INCREDIBLE! This seal scrambled onto the deck of a boat to escape a pod of orcas on the hunt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai