Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Scientists have found an Earth-like planet orbiting a nearby star. One side is too hot, and one side is too cold, but it's 'right next door.'

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai