Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

The Aerojet Rocketdyne engine was test fired at NASA's Stennis Space Center for 7.5 minutes on Aug. 18, 2016.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai