Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

The world's largest aircraft -- a sort of combination of airship, helicopter and plane --just completed its first flight.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai