Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

The world's largest welding machine built this massive NASA rocket fuel tank.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai