Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

This hack exploits chip cards to make an ATM spew cash


Hack này khai thác thẻ chip để làm cho một máy ATM nhả tiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai