Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

This man spent 90 minutes trapped in a public toilet after trying to retrieve the phone he dropped.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai