Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

A truck driver is miraculously unharmed in an accident where the vehicle was left dangling off a Buenos Aires bridge.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai