Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Rescue workers and monitors say dozens suffered from suffocation following a suspected chlorine gas attack on an opposition-held neighborhood in the Syrian city of Aleppo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai