Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

Cách mạng công nghiệp 4.0 -máy móc sẽ làm phần lớn công việc thay cho con người

Sản xuất thông minh (Intelligent Manufacturing) với nền tảng tự động hóa là yếu tố cơ bản dẫn dắt cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Theo ước tính của Đại học Oxford, đến 47% công việc ngày nay sẽ có tỷ lệ tự động hóa 75% trong 20 năm tới.
Câu hỏi cuối cùng đặt ra sẽ là nếu máy móc đã thay thế hầu hết các công đoạn trong sản xuất rồi không cần đến nhiều nhân công nữa trong khi đó trình độ của người lao động không phải ai cũng thay đổi để đáp ứng kịp với bước tiến đó cộng với nhu cầu về nhân lực trong sản xuất sẽ giảm đi,yêu cầu trình độ lao động sẽ tăng lên,khối lượng sản phẩm cũng như tài sản của các tổ chức cá nhân là chủ những tổ hợp sản xuất hiện đại sẽ không ngừng tăng lên thì xu hướng vận động của xã hội sẽ đi theo hướng nào,đó là câu chuyện của hậu cách mạng công nghiệp 4.0? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai