Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

LM567 linh kiện giải mã âm tần và một số mạch điện ứng dụng

Download datasheet của LM567 tại đây:http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lm567c&fileType=pdf

Ứng dụng LM567 vào chế tạo một cái điều khiển từ xa đơn kênh hoặc đa kênh bằng cách dựa vào đặc tính hoạt động của vòng khóa pha ,ta tiến hành thay đổi các giá trị linh kiện điện tử bên ngoài của LM567 để tao ra các kênh có phạm vi đáp ứng giải mã tần số tín hiệu khác nhau:

Điều khiển từ xa Sử dụng NE 555 và LM 567


Mạch điều khiển từ xa bao gồm hai phần, một là máy phát và bộ tiếp nhận khác.Một sơ đồ đơn giản là điều khiển từ xa . Bộ phát của máy phát IC được điều khiển bởi NE555 . Mạch thu hoạt động theo tần số phát ra của tín hiệu phát ra từ mạch phát đó. Tần số tín hiệu phát phải bằng bộ giải mã tần số của mạch thu.Tần số phát ra NE 555 cũng giống như tần số của IC LM 567.

Tần số đầu ra của mạch phát là f,
F = 1,44 / (Ra + 2 Rb) C
Điện trở R1 là một biến nhận để tạo thuận lợi cho quá trình điều chỉnh . Hệ thống hoạt động tốt khi mạch đã sẵn sàng. Bước đầu tiên là điều chỉnh theo cách của máy phát được bật liên tục, trong khi người nhận R1 để thiết lập giá trị để có thể phát hiện các bộ truyền tín hiệu. Phần thứ hai là người nhận được kiểm soát bởi LM 567 . Sau đây là một người nhận bản vẽ sơ đồ mạch.

F = 1 / (1,1 xR1xC1)
Tần suất này phụ thuộc vào giá trị của R 1 và C 1 .

Trong hình trên cùng của mỗi kênh được thiết kế với tần số khác nhau. Bằng cách xem xét băng thông của tín hiệu phát hiện tần số LM 567, các kênh tần số giữa các tần số phải có sự khác biệt lớn, hãy thử với sự khác biệt là 5 KHz.

Mạch điều khiển từ xa 2 kênh với LM567

Hay các mạch điện ứng dụng RF

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai