Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

Đừng làm việc chăm chỉ mà hãy làm việc một cách thông minh.


Nếu bạn chỉ chăm chỉ làm việc thôi chưa đủ để có kết quả tốt nhất.Nếu bạn làm việc thông minh hơn thì nhiều khi lại đạt được kết quả tốt hơn đấy.Được cả thông minh lẫn chăm chỉ nữa thì còn gì bằng,nhưng mấy kẻ nào thông minh lại chăm chỉ đâu,toàn kẻ lười như hấu thôi hahaha

Máy bay không người lái có thể cải thiện cơ hội sống của phụ nữ mang thai ở Sierra Leone?
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai