Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

Sự khác biệt giữa bất bình đẳng, bình đẳng, công bằng và công lý là gì?

Sự khác biệt giữa bất bình đẳng, bình đẳng, công bằng và công lý là gì? Tôi nghĩ những bức ảnh này mô tả nó rất đẹp ...

https://www.linkedin.com/in/lauren-jauncey-gaicd-2911637
What is the difference between inequality, equality, equity and justice? I think these pics describe it beautifully...

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="6264163125">

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai