Thứ Hai, 21 tháng 12, 2020

Lamborghini vs Honda CBR 1000 RR Racing. Lamborghini vs Honda CBR 1000 RR Racing. Lamborghini vs Honda CBR 1000 RR Racing. . . Người chiến thắng?

Lamborghini vs Honda CBR 1000 RR Racing.
Lamborghini vs Honda CBR 1000 RR Racing.
Lamborghini vs Honda CBR 1000 RR Racing.
. . Người chiến thắng?Nổi da gà ngay từ câu đầu tiên luôn!!!
Đây là chiếc SUV đầu tiên của Maybach ❤️ và nó có hệ thống treo tuyệt vời nhất. Nó được gọi là E-Active Body Control. Suy nghĩ hả các bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai