Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

The Iraqi town of Qayyara has been engulfed by dark clouds after Islamic State militants set fire to many of the region's oil wells when they abandoned the area a week ago

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai