Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

A drone captures scenes of severe flooding in Louisiana, where more than 20,000 people have been rescued from the waters.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai