Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

When we met Zion Harvey – the first child in the world to receive a double hand transplant – he was recovering from his groundbreaking surgery. One year later, he is using his new hands.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai