Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

For years, cartels have been smuggling drugs across the U.S.-Mexico border through tunnels. It may be years before the technology exists to reliably detect them.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai