Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

French farmers and truckers blocked the main routes in and out of the port of Calais to call for the closure of the sprawling "Jungle" migrant camp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai