Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Souvenir sellers are feeling the aftermath of the Bagan earthquake.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai