Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

The row between the US and China over protocol began before President Obama had even got off the plane at the Hangzhou G20 summit.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai