Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Tham khảo sơ đồ một laptop Acer

Xem đầy đủ sơ đồ nguyên lý Acer aspire 4738G tại đây : sơ đồ nguyên lý Acer Aspire 4738G

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai