Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

Hướng dẫn sửa quạt điều khiển từ xa


Hướng dẫn sửa quạt điều khiển từ xa


https://www.youtube.com/watch?v=QHzLjOacrmM
sửa bo khiển quạt gió đơn giản


https://www.youtube.com/watch?v=hvUen7zdQJo
Quạt điều khiển hư triac quạt không chạystyle="display:block"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="9036620605"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">


https://www.youtube.com/watch?v=KwjKtSJ0tis
hướng dẫn kiễm tra TRIAC


https://www.youtube.com/watch?v=601lBVCnzeA
[Điện tử cơ bản] TRIAC là gì ? chức năng và cấu tạo - sự khác biệt giữa triac và thysistor/SCR


https://www.youtube.com/watch?v=rt7stscj9N8
Hướng dẫn sửa quạt điện tử không bấm được nút nào


https://www.youtube.com/watch?v=ynssyfJUxDE
Điện Tử Thực Hành - Hướng dẫn sửa 1 số bệnh của quạt điều khiển từ xa - Phần 1


https://www.youtube.com/watch?v=kRE8gbWDuAQ
Điện Tử Thực Hành - Hướng dẫn sửa 1 số bệnh của quạt điều khiển từ xa - Phần 2


https://www.youtube.com/watch?v=Q2hq6nqLvMg

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="2111478979">


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai