Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

HƯỚNG DẪN CÀI WIFI TP-LINK


Các bước cài đặt:
1. Mỡ trình duyệt Internet gõ địa chỉ 192.168.1.1( hoặc 192.168.0.1 hoặc tplinklogin.net ) để đăng
nhập Một cửa sổ mỡ ra yêu cầu đăng nhập Username và Passwordstyle="display:block"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="9250939687"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">


- Chúng ta lật sản phẩm lên xem phía dưới có thông tin Username và Password đăng nhập
- Username : admin
- Password : admin
2. Một cửa sổ giao diện mới mở ra như hinh


3. Để cài đặt WiFi chung ta chọn vao thẻ Wireless như hình

4. Ở mục Wireless Setting
- Wireless Network Name: để đặt tên WIFI
- Region: chọn tên quốc gia muốn cài đặt thường để Unitted States để đỡ bị giới hạn về sóng
- Channel: Chọn Auto hoặc chọn kênh nào đó mà không trùng với kênh mạng xung quanh
- Mode: để 11bgn mixed
- Channel Width: chọn Auto
- Max Tx Rate: Chọn mức cao nhất
- Enable Wireless Router Radio: chúng ta chọn tích vào
- Enable SSID Broadcast: Chúng ta tích vào để hiện (Nhìn thấy) tên WiFi , nếu bỏ không tích thì
tên WiFi sẻ bị ẩn đi nên khi kết nối chúng ta phải gõ tên của WiFi vào(cái này dùng để đấu tên
WiFi).
- Enable WDS Bridging: chức năng này thường không tích vào nếu tích vào để sử dụng chức năng
này chúng ta có 1 bài viết riêng về cách cài đặt WDS
- Xong ta SAVE
5. Ở mục Wireless Security hình dưới


- Chúng ta chọn tích vào WPA/WPA2-Personal
- Version: chọn Automatic
- Encryption: chọn Automatic
- Password: chúng ta gõ pass WiFi mình muốn cài đặt vào đây(pass từ 8 đến 63 ký tự)
- Xong ta SAVE
6. Cài đặt để Ruoter WIFI cắm nguồn Internet vào cổng WAN
- Network vào LAN để thay đổi địa chỉ IP Address khác lớp với hệ thống mạng mình
muốn lắp WiFi ở đây chúng ta chỉ cần khác chỉ số thứ 2 cuối
- VD: IP hệ thông mạng :192.168.1.1 thì IP Address đổi thành : 192.168.x.1 ở đây x#1. ở
đây mình đổi thành 192.168.100.1
- Xong ta SAVEstyle="display:block"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="7937858011"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">

- Network chọn WAN (hình dưới)


- WAN Connection Type:
+ Chọn Dynamic IP: Nếu hệ thống mạng đang sử dụng cấp IP Động và khi cắm dây
Internet vào cổng WAN trên sản phẩm, thì hệ thống phải cấp được địa chỉ đến Router
WiFi giống như hình trên
- Xong ta SAVE
+ Chon Static IP: Nếu hệ thống mạng đang sử dụng cấp IP Tĩnh(hình dưới).
Ta phải nhập các thông số: IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS
giống như 1 máy tính trong hệ thống mạng. (lưu ý IP Address phải kiểm tra không được
trùng với thiết bị khác trong hệ thống mạng)
- Xong ta SAVE

- Chọn PPPoE/Russia PPPoE: (hình dưới)


-Chỉ lựa chọn chức năng này khi chúng ta cấu hình Modem ở chế độ Bridge Mode
hoặc sử dụng trực tiếp với đường truyền quang qua Converter quang:
- User name và Password: Điền đúng user name và password do nhà mạng cung cấp
- Connect Automatically: tích vào đây để tự động kết nối
- Xong ta SAVE
7. Cài đặt để Ruoter WIFI cắm nguồn Internet vào cổng LAN
- Trước hết ta vào muc LAN(hình dưới)

- IP Address: Đổi về cùng với lớp mạng của hệ thống (Vd: mạng của hệ thống
192.168.1.1 ta đổi IP Address thành 192.168.1.x với x#1 và không được trùng với IP của
thiết bị khác trong hệ thống mạng)
- Subnet Mask : Để giống với hệ thống đang sử dụng
- Xong ta vào muc DHCP:
+ DHCP Server: Chọn tích vào Disable như hình dưới
- Xong ta SAVE

“Chúc các bạn thành công”


style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="1196641109">


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai