Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

Rock-Đập phá tý cho khuấy đảo bầu không khí mệt mỏi nào

Highway Star (Deep Purple); Drum Cover by Sina
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=hN90tUdRoIw[/embed]
Smoke On The Water; drum cover by Sina
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=d33x1HyJZ10[/embed]
Bohemian Rhapsody (Queen); drum cover by Sina
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=hlMNKnHLMkk[/embed]
Eye Of The Tiger (Survivor); drum cover by Sina
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=jdQloF499RI[/embed]
Money For Nothing; drum cover by Sina
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=ycCunlZN8Uk[/embed]
Wipe Out (The Surfaris); drum cover by Sina
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=yQeC_6bOFqs[/embed]
Don't Stop Believin' (Journey); drum cover by Sina
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=45oMQc6WhJI[/embed]
Michael Jackson's Drummer Jonathan Moffett Performs "Smooth Criminal"
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=bRM2Gn9nU7Q[/embed]
Welcome to the Jungle (6 year old drummer)
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=23n5icFvqf8[/embed]
3-year-old boy plays drums unbelievably
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=cYLQytuZ4KA[/embed]

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="2672107328">

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai