Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

100 KÊNH YOUTUBE HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI MỌI LĨNH VỰC, KHÔNG BIẾT PHÍ CẢ ĐỜI

100 KÊNH YOUTUBE HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI MỌI LĨNH VỰC, KHÔNG BIẾT PHÍ CẢ ĐỜI
TOP 10 KÊNH GIÁO DỤC
1. The King of Random (10.4 triệu sub): https://bit.ly/38k9jDA
2. National Geographic (9.7 triệu sub): https://bit.ly/2C2oDbV
3. Crash Course (8.5 triệu sub): https://bit.ly/3eR8BQZ
4. Ted-Ed (7.8 triệu sub): https://bit.ly/31zkuHc
5. Matthew Santoro (6.2 triệu sub): https://bit.ly/3gjYDb6
6. Alltime10s (5.5 triệu sub): https://bit.ly/2VCx0St
7. SciShow (5.3 triệu sub): https://bit.ly/2AlY5lA
8. Veritasium (5.0 triệu sub): https://bit.ly/2CTnGDg
9. MindWarehouse (4.9 triệu sub): https://bit.ly/2VDQA0H
10. Khan Academy (4.4 triệu sub): https://bit.ly/3io1BNC
TOP 10 KÊNH NẤU ĂN
1. Tasty (10.8 triệu sub): https://bit.ly/2Altkx6
2. Epic Meal Time (7.1 triệu sub): https://bit.ly/38jm01D
3. Jamie Oliver (4.0 triệu sub): https://bit.ly/3ipAmC7
4. How To Cook That (3.5 triệu sub): https://bit.ly/2ArAJew
5. Binging with Babish (3.4 triệu sub): https://bit.ly/2NL9EWr
6. Laura in the Kitchen (3.3 triệu sub): https://bit.ly/3gcnFsu
7. MaangChi (3.0 triệu sub): https://bit.ly/3gjvb4V
8. JunsKitchen (2.9 triệu sub): https://bit.ly/2C0Yzyc
9. Bon Appetit (2.6 triệu sub): https://bit.ly/3dRlQQf
10. SORTEDfood (2.1 triệu sub): https://bit.ly/2NToslT
TOP 10 KÊNH THỂ DỤC
1. FitnessBlender (5.3 triệu sub): https://bit.ly/2VE4C2v
2. blogilates (4.4 triệu sub): https://bit.ly/3eWPW6c
3. XHIT Daily (3.2 triệu sub): https://bit.ly/31Af5zK
4. POPSUGAR Fitness (2.5 triệu sub): https://bit.ly/38ma92F
5. ScottHermanFitness (2.0 triệu sub): https://bit.ly/2ApVFm4
6. The Fitness Marshall (1.5 triệu sub): https://bit.ly/38iw8ro
7. Guru Mann Fitness (1.4 triệu sub): https://bit.ly/31Ii6hk
8. Whitney Simmons (1.3 triệu sub): https://bit.ly/3ilTCQW
9. Jordan Yeoh Fitness (1.2 triệu sub): https://bit.ly/3dT7qPE
10. Sascha Fitness (1.1 triệu sub): https://bit.ly/3eU1ze5


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="4568439088"
data-ad-format="auto"
data-full-width-responsive="true">


TOP 10 KÊNH YOGA
1. Yoga With Adrienne (4.1 triệu sub): https://bit.ly/2Bu6vIe
2. PsycheTruth (2.5 triệu sub): https://bit.ly/2NKnQiH
3. Boho Beautiful (919,000 sub): https://bit.ly/2VCzqR3
4. KinoYoga (549,000 sub): https://bit.ly/3ghRxnh
5. Fightmaster Yoga (418,00 sub): https://bit.ly/2CShWJZ
6. SarahBethYoga (378,000 sub): https://bit.ly/31CIoS7
7. TaraStiles (317,000 sub): https://bit.ly/3ioZ2us
8. Ekhart Yoga (303,000 sub): https://bit.ly/2AmGfyZ
9. DOYOUYOGA.com (230,000 sub): https://bit.ly/2CUPIhK
10. Yoga By Candace (227,000 sub): https://bit.ly/2VEdlBH
TOP 10 KÊNH LỊCH SỬ
1. History Channel (2.4 triệu sub): https://bit.ly/2ZIaFED
2. Alternate History Hub (1.6 triệu sub): https://bit.ly/2VE4Vub
3. Simple History (1.4 triệu sub): https://bit.ly/2BxudTZ
4. Oversimplified (1.1 triệu sub): https://bit.ly/2Bk5ouJ
5. History Buffs (703,000 sub): https://bit.ly/3iwrAT8
6. Timeline – World History Documentaries (578,000 sub): https://bit.ly/2NLyCVE
7. Overly Sarcastic Productions (569,000 sub): https://bit.ly/2VxBbz9
8. Historia Civillis (410,000 sub): https://bit.ly/3dT7TkS
9. BazBattles (358,000 sub): https://bit.ly/2YNV8Um
10. Feature History (349,000 sub): https://bit.ly/2YSmZCR
TOP 10 KÊNH KHOA HỌC
1. AsapSCIENCE (8.3 triệu sub): https://bit.ly/2VCmb32
2. Kurzgesagt (7.3 triệu sub): https://bit.ly/3dQX1Us
3. SmarterEveryDay (6.0 triệu sub): https://bit.ly/31IiNaq
4. minutephysics (4.5 triệu sub): https://bit.ly/3dSdyrt
5. TheBackYardScientist (3.6 triệu sub): https://bit.ly/2NKomx9
6. charlieissocoollike (2.3 triệu sub): https://bit.ly/31B0JPF
7. Beyond Science (2.1 triệu sub): https://bit.ly/2VyZU64
8. Science Channel (1.7 triệu sub): https://bit.ly/3ghtnt9
9 IncredibleScience (817,000 sub): https://bit.ly/2ZqQmLK
10. Science Insider (503,000 sub): https://bit.ly/2ZsqfEb
TOP 10 KÊNH TIN TỨC
1. Vice (10 triệu sub): https://bit.ly/3dSdE2j
2. IndiaTV (7.6 triệu sub): https://bit.ly/31wo0Cm
3. Barcroft TV (5.6 triệu sub): https://bit.ly/2NP0lVG
4. CNN (5.1 triệu sub): https://bit.ly/3eQmgYk
5. Vox (5.0 triệu sub): https://bit.ly/3eU2tqZ
6. ABS-CBN News (4.9 triệu sub): https://bit.ly/2BZnstM
7. Inside Edition (4.8 triệu sub): https://bit.ly/31AHg1v
8. ABC News (4.7 triệu sub): https://bit.ly/2NP0CYI
9. The Young Turks (4.2 triệu sub): https://bit.ly/2C2sx4z
10. BBC News (3.4 triệu sub): https://bit.ly/38ix8Ma
TOP 10 KÊNH ÂM NHẠC
1. Ed Sheeran (35.1 triệu sub): https://bit.ly/2ZnKOBy
2. Eminem (33.8 triệu sub): https://bit.ly/2YRFOpR
3. Katy Perry (31.8 triệu sub): https://bit.ly/2VzQBTh
4. Taylor Swift (31.5 triệu sub): https://bit.ly/2YS0PRm
5. One Direction (28.4 triệu sub): https://bit.ly/31D2Gey
6. Ariana Grande (26.9 triệu sub): https://bit.ly/2NMISNx
7. Spinnin’ Records (23.5 triệu sub): https://bit.ly/3dQHlki
8. Trap Nation (23.3 triệu sub): https://bit.ly/2NLbo1V
9. Bruno Mars (23.0 triệu sub): https://bit.ly/2NPiSBi
10. Marshmello (21.7 triệu sub): https://bit.ly/2YPdLao
TOP 10 KÊNH GIẢI TRÍ
1. Smosh (23.6 triệu sub): https://bit.ly/3dYafz2
2. shane (18.9 triệu sub): https://bit.ly/3imtdmd
3. JennaMarbles (18.8 triệu sub): https://bit.ly/2ZnLpmM
4. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (18.7 triệu sub): https://bit.ly/2NOeN01
5. Liza Koshy (16.3 triệu sub): https://bit.ly/2D1Mfy5
6. ||Super Woman|| (14.4 triệu sub): https://bit.ly/3guI50f
7. FailArmy (14.3 triệu sub): https://bit.ly/38mcevv
8. Rclbeauty101 (13.8 triệu sub): https://bit.ly/3gj6LIR
9. CollegeHumor (13.3 triệu sub): https://bit.ly/2ZrKHot
10. Lele Pons (12.3 triệu sub): https://bit.ly/38j7gzO
TOP 10 KÊNH DU LỊCH
1. INSIDER (3.3 triệu sub): https://bit.ly/3imsjpW
2. Mark Wiens (2.8 triệu sub): https://bit.ly/31BuDDx
3. George Benson (1.1 triệu sub): https://bit.ly/2VCYvM2
4. Collin Abroadcast (852,000 sub): https://bit.ly/2NPUz6d
5. High On Life (592,000 sub): https://bit.ly/3ghTxfh
6. Expedia (570,000 sub): https://bit.ly/2Bl7TNp
7. Miss Mina (547,000 sub): https://bit.ly/2BVzoNh
8. Chonnyday (505,000 sub): https://bit.ly/2BkQnJa
9. Stories (490,000 sub): https://bit.ly/3gljcUi
10. Rick Steves’ Europe (489,000 sub): https://bit.ly/38huG8P
Nguồn:https://www.facebook.com/songtichcuc.org/

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="6488025418">

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai