Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

A building collapses behind CNN reporter Barbie Latza Nadeau during her live coverage of the earthquake aftermath in Italy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai