Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

The #Airlander 10, which is part plane and part airship, was damaged during its second test flight.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai