Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

A possibly rocky planet, just 1.3x more massive than Earth, has been detected in the "habitable zone" of the nearby red dwarf star #ProximaCentauri. http://goo.gl/fVmXre

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai