Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Amazing footage of a 10-year-old girl being pulled alive from the rubble in Pescara del Tronto, 17 hours after the earthquake struck central Italy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai