Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

Take one greasy pole, add some flags and a harbour, and the feast day of Saint Julian — presenting Malta's annual Gostra festival.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai