Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

The MahaNakhon is now complete, making it the tallest building in Thailand: http://cnn.it/2c1h3OQ (via CNN Style)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Món sắn dây và cháo Chai